SriChinmoy.org
mk Повеќе за Шри Чинмој
x

Ресурси

 

Избор на страни и статиии поврзани со Шри Чинмој. За повеќе информации за Шри Чинмој и неговите дела, љубезно и внимателно прочитајте ги следните страни:

Страни за Шри Чинмој

Шри Чинмој библиотека

Шри Чинмој библиотека е електронски каталог за собрани дела на Шри Чинмој од преку 1500 книги. Тука се вклучени книги со поезија, филозофија и духовни разговори. Шри Чинмој исто така напиша многу претстави и есеи за духовни и културни фигури.

Шри Чинмој ТВ

Шри Чинмој ТВ е електронски извор на видеа за Шри Чинмој и Шри Чинмој Центар. Тука се вклучени видеа на Шри Чинмој во медитација и извадоци од последните концерти на Шри Чинмој.

Јогата на Шри Чинмој

Филозофијата на Шри Чинмој категоризирана во различни области и теми.

Шри Чинмој поезија

Избор од поезијата на Шри Чинмој. Вклучува и кратки инспиративни афоризми и подолги поеми од раните години на Шри Чинмој. Исто така се вклучени и збирки на поеми во различни поетски теми.

Шри Чинмој уметност

Вовед во прекрасниот свет на Џарна Кала уметноста на Шри Чинмој. Џарна Кала или „Фонтана-Уметност“ е име што Шри Чинмој го даде на неговите мистични слики што потекнуваат од неговиот внатрешен извор на креативност и спонтаност. Шри Чинмој наслика преку 150 000 Џарна Кала слики и преку 13 милиони Души Птици.

Биографија за Шри Чинмој

Биографија за Шри Чинмој со извори за различните аспекти на животот на Шри Чинмој и неговото служење на запад.

Инспирација – подигнувања

Страна за подигнувањето тежини на Шри Чинмој, вклучувајќи видеа, фотографии, цитати и статии.

Шри Чинмој рефлексии

Оваа страна тежнее да служи како место каде читатели од сите средини ќе ги понудат своите рефлексии за животот и делата на Шри Чинмој.

Шри Чинмој книги

Нуди можност за преглед и купување на многу од најпопуларните книги на Шри Чинмој. Вклучува бест селери како „Медитација“, “Крилја на радоста“ и неодамна издадената „Срце-Градина“ на Шри Чинмој.

Музиката на Шри Чинмој

Радио Шри Чинмој

Радио Шри Чинмој нуди широк спектар на медитативна музика, вклучувајќи снимки од маестро Шри Чинмој како свири на бројни различни музички инструменти. Радио Шри Чинмој исто така вклучува „Инспирација Звуци“, приказни напишани од Шри Чинмој и прочитани за аудио снимки.

Шри Чинмој песни

Ова е електронска библиотека од преку 17 000 песни на Шри Чинмој. Примарно посветени по природа, овие песни се засновани на директните искуства на Бог и духовниот живот на Шри Чинмој. Ова е вреден извор за тие кои сакаат да влезат во светот на музиката и песните на Шри Чинмој.

Активности поврзани со Шри Чинмој

Шри Чинмој Центар

Шри Чинмој Центарот постои за да обезбеди можност учениците на Шри Чинмој редовно да се среќаваат за медитација и други видови на активности. Со преку 300 центри низ светот, Шри Чинмој Центарот е вистинско семејство на сите раси, култури и религии. На страната на Шри Чинмој Центарот може да се видат статии, блогови и фотографии од членовите на Шри Чинмој Центарот.

Медитација

Абецеда на медитацијата. Практични вежби за концентрација и медитација. Книги од Шри Чинмој на македонски јазик. Аплицирање за едномесечни курсеви по медитација.

Шри Чинмој трки

Шри Чинмој Маратон Тим организира многу трки низ светот. Тука се вклучени од кратки трки на 2 милји до најдолгата трка во светот на 3100 милји. Страната Шри Чинмој трки обезбедува резултати и информации за престојните настани.

Шри Чинмој Единство-Дом Трка на мирот

Шри Чинмој е основачот и инспирацијата на глобалната Трка на мирот. Оваа штафетна трка се одржува на 6 различни континенти и допира до животите на многу луѓе. Трката на мирот трага да ги инспирира луѓето да живеат заедно во поголема хармонија, разбирање и пријателство.

Единство-Срце

Единство-Срце-Солзи и Насмевки организацијата е организација за хуманитарна помош основана од Шри Чинмој. Помогнала да се распредели помош во преку 100 земји низ светот.

Статии за Шри Чинмој